Melankoli

‘… ve susmaktır aşk!’

 • 14 yıl önce, admin tarafından yazılmıştır.
 • 2 Yorum
 • Kalır

Mısır’da uzun zamandır susmasıyla ünlenmiş iyi huylu bir derviş vardı. Birçok âkil kişi uzaktan yakından gelerek etrafında pervane olup dervişten feyz almak istiyordu.

Bir gece bu derviş kendi kendine şöyle düşündü:

– İnsan dilinin altında gizlidir. Böyle susup durmak olmaz. Misafirlerle konuşmak gerek. Konuşmazsam kimse benim alim olduğumu bilemeyecek.

Derviş konuşunca dost düşman herkes onun Mısır’ın en cahili olduğunu anladı. Adamın huzuru ve düzeni bozuldu, rahatı kaçtı. Çaresiz, Mısır’dan çıkıp başka yere gitmek zorunda kaldı. Ayrılırken tekkenin duvarına şunları yazdı:

“Çirkin yüzümü güzel sandığım için perdeyi kaldırdım. Eğer aynada kendimi görmüş olsaydım, cahillik edip yüzümü örten perdeyi yırtmazdım. İnsan sükut ederek üstünlük bulur, susmayan cahil ise rezil olur.”

Sükutun her zaman bir değeri vardır: Âlime heybet kazandırır, cahil için bir perde olur. Eğer âlimsen çok konuşarak heybetini yitirme. Yok, cahilsen perdeni yüzünden sıyırma. Gönlündekileri insanlara açmak için acele etme. Bunu ne zaman olsa yapabilirsin. Fakat bir kez sır ortaya çıktı mı, onu tekrar saklamaya imkan bulunmaz. Kalem gibi susmak gerekir. Başı bıçakla kesilmeden sultanın sırlarını ne güzel sakladı. Sözü insan gibi, akıllı uslu söylemek gerekir. Yoksa hayvanlar gibi susmak daha iyidir.

Şeyh Sadi Şirâzî, Bostan 1. sad_E dedi ki:

  İşte Ben Firari Bir Ebabil İdim, Yakalanıp; Yorgun Alınlara Delice Düşler Çizmek İstedim! Beni Çabucak Anlamak İstemeyin Ne Olur! “Söylemediğinde ölmeyecekse kişi o sözü söylememeli.” “Kusur benim imzamdır. Bir ismim olduğu sürece bir kusurum da olacak ve olmalı.” Y.Emre
  BANA BİR KELİME SÖYLE HİÇ EKSİLMESİN..VE BİR KELİMEDİR AYAĞA KALDIRAN TÜM DEVRİLMİŞ KELİMELERİ…

 2. sad_E dedi ki:

  bab-ı ihsanından mürüvet eyle mürüvet eyle
  karıştırma her bir eşyaya beni
  bakma isyanıma merhamet eyle
  ulaştır menzili dost dost a’laya beni beni dost beni beni

  beni beni beni beni sevdiğim beni beni
  ulaştır menzili dost dost a’laya beni beni dost beni beni

  kün buyurdun her eşyayı yetirdin yali yetirdin
  Mucizatı kemaleti getirdin
  yaptın arş’ı kürş’ü çıktın oturtun
  düşürdün dünyayı dost dost
  kavgaya beni beni dost beni beni

  beni beni beni beni sevdiğim beni beni
  düşürdün dünyayı dost dost
  kavgaya beni beni dost beni beni

  dertli’ye tükenmez nice dert verdin yali dert verdin
  ne çekmeğe sabır sabır ne gayret verdin verdin
  ne saltanat verdin ne devlet verdin
  ya niçin getirdin dost dost
  dünyaya beni beni dost beni beni

  beni beni beni beni sevdiğim beni beni
  çok şükür bir dara dost dost getirdin beni beni
  Dost beni beni

  beni beni beni beni sevdiğim beni beni
  ulaştır menzili dost dost a’laya beni beni
  dost beni beni (Azam Ali ”BENİ BENİ”)

  http://www.facebook.com/video/video.php?v=1493343216298

Bir Yorum Yazın